Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás pozvali na školení první pomoci, které je dle § 102 odst. 6 zákoníku práce zaměstnavatel povinen zajistit.

Dle výše zmíněného paragrafu je povinnost zaměstnavatele zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání složek IZS. Zaměstnavatel je povinen zajistit jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Školení bude složeno z teoretické i praktické části, kde si kurzisté budou moci vyzkoušet zástavu ošetření zlomeniny apod.

Školení se bude konat dne 20.11.2018 od 9:00 do 13:00 v Praze (Praha 2, Koubkova 1).

Cena kurzu činí 750,-Kč/osobu.

 

Kurzisté obdrží o absolvování kurzu certifikát.

 

V případě zájmu mi, prosím, napište počet jmenný seznam osob s datem narození, které si přejete na kurz přihlásit.

Počet míst je omezen!