V období letních prázdnin si mnoho studentů do 18-ti let hledá přivýdělek a zaměstnavatelé toho  rádi využívají a přijímají mladistvé brigádníky (tj. zaměstnance na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti) jako posilu do svého týmu. Neměli by přitom zapomínat na plnění požadavků v oblasti BOZP!

Níže jsou uvedeny často opomíjené základní požadavky v oblasti BOZP při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců.

ŠKOLENÍ BOZP/PO:                              Mladiství zaměstnanci musí být důkladně proškoleni v oblasti BOZP a PO. Zejména je nutné zaměstnance seznámit s hrozícími riziky, ochranou před nimi, kategorizací prací atd. O provedeném školení je třeba pořídit záznam.

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:  U mladistvých zaměstnanců je třeba VŽDY provést pracovně lékařskou prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

PRÁCE ZAKÁZANÉ MLADISTVÍM:      níže jsou uvedeny nejčastější práce, které jsou mladistvým zakázány:

  • práce přes čas, práce v noci *;
  • manipulace s břemeny, kdy dojde k překročení limitu při ruční manipulaci břemen hmotnost překročí při občasné manipulaci (doba držení břemene v součtu méně než 30min/hod pracovní směnu) u chlapců 20kg a při časté manipulaci (doba držení břemene v součtu více než 30min/hod pracovní směnu) 15kg. U děvčat hmotnost břemene při občasné manipulaci překročí 15 kg a při časté manipulaci 10kg;
  • práce ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny je 10 stupňů a větší*
  • práce spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost; 
  • práce při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a zacházení s nimi.

PŘESTÁVKY:                                           Doba nepřetržité práce nesmí přesáhnout 4,5 hod, po této době musí být mladistvému zaměstnanci poskytnuta přestávka (toto se týká i prací, které nemohou být přerušeny – zaměstnavatel musí zvolit takovou organizaci práce, která umožní dodržení přestávek)

NEPŘETRŽITÝ ODPOČINEK:                  Nepřetržitý odpočinek v týdnu mladistvých nesmí být kratší než 48hod

OOPP:                                                       Všichni zaměstnanci musí být chránění před riziky kolektivní či osobní ochranou. Zaměstnavatel má povinnost poskytovat bezplatně OOPP  a kontrolovat a vyžadovat jejich správné používání.

*existují výjimky