Vzhledem k vyhlášené karanténě a nouzovému stavu jsme ověřovali na informační lince Ministerstvo průmyslu a obchodu podmínky omezení provozu zařízení k nakládání s odpady. Dle aktuálních informací je možné fungovat v obdobném režimu jako např. stavebniny. To znamená, že smí docházet k příjmu odpadů pouze od podnikatelských subjektů. Vykupovat či převzít odpad od občanů je zakázáno.