Dne 1. 5. 2020 vešla v účinnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou došlo ke zrušení povinnosti vydat a projednat Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.