Dne 15. 8. 2018 vešla v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, do kterého byla zanesena ustanovení evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
 
Na základě této novely se od poloviny srpna nevztahuje výše zmíněný zákon pouze na elektrozařízení náležející do některé ze skupin definovaných v příloze č. 7 části I zákona o odpadech, ale na všechna elektrozařízení, která se musí zařadit do jedné z šesti nově definovaných skupin uvedených v příloze č. 7 části II zákona.
 
Výjimky, na které se působnost zákona nevztahuje, jsou pak konkrétně definovány v §37f (např. přímo žhavené žárovky, nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu použití, zařízení výhradně pro účely výzkumu a vývoje apod.).
 
 
Porovnání původních skupin elektrozařízení a skupin platných od 15. 8. 2018:
 
Skupiny elektrozařízení platné do 15. 8. 2018 
1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřebitelská zařízení a solární panely
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
 
 
Skupiny elektrozařízení platné od 15.8.2018
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100cm2
3. Světelné zdroje
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr nepřesahuje 50cm
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50cm
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50cm
 
 
 
 
Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí je možné do konce roku 2018 zachovat stávající stav vedení evidencí v oblasti zpětného odběru a odděleného sběru, tedy zařazování elektrozařízení do deseti skupin. Od 1. 1. 2019 lze pak vykazovat již jen v šesti nových kategoriích. Pokud spolupracujete s kolektivním systémem (např. REMA Systém, a.s., RETELA, s.r.o. atd.), tak všechny potřebné změny budou z jejich strany připraveny a do vedení evidence elektrozařízení a elektroodpadů promítnuty.