Společnost ProfiOdpady s.r.o. nabízí služby v oblasti nakládání s odpady a komplexní poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. Poskytujeme odborné, individuálně zaměřené služby, které vychází z konkrétních potřeb a  požadavků našich klientů.

Poradenství v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany

Nakládání s odpady

  • Odvoz a odstranění ostatních odpadů
  • Odvoz a odstranění nebezpečných odpadů
  • Využití a recyklace druhotných surovin
  • Zpětný odběr použitých výrobků
  • Rozebírání elektroodpad

Naším cílem je spokojenost klientů, které dosahujeme díky individuálnímu přístupu k problematice a jednotlivým požadavkům zákazníka, nákladové optimalizaci a pragmatickému plnění požadavků a povinností