Vozidla s ukončenou životností – ostatní "autovraky"
31. 5. 2023
 
V případě převzetí ostatního vozidla s ukončenou životností je provozovatel zařízení povinen bez zbytečného odkladu zaslat údaje do Informačního systému (MA ISOH) a to v rozsahu potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností.
Na rozdíl od vybraných vozidel s ukončenou životností, kde je povinnost do systému vložit i fotodokumentaci, se u těchto ostatních vozidel s ukončenou životností fotodokumentace nevkládá.
Doporučujeme do systému dohlásit všechny ostatní autovraky za rok 2023.