Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velmi obsáhlý obor. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat pro své zaměstnance bezpečné pracovní podmínky v souladu se všemi aktuálními právními předpisy. Dle zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné pracoviště pro své zaměstnance a neustále vyhodnocovat a odstraňovat rizika spojená pracovním procesem.
Pro naše klienty zajišťujeme:         

  • kompletní zajišťování činnosti – vykonávání funkce odborně způsobilé osoby BOZP,
  • identifikace rizik na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele,
  • zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném platnými právními a technickými předpisy,
  • školení o BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob,
  • e-learningové kurzy,
  • stanovení podmínek BOZP na pracovišti a organizace BOZP ve společnosti,
  • zpracování návodů, metodických pokynů a pracovních postupů,
  • metodická pomoc při plnění povinností v oblasti BOZP.