Ochrana životního prostředí představuje širokou oblast, která je definována platnými právními předpisy, které  se  neustále zpřísňují. Každý subjekt, ať se jedná o firmu či živnostníka, musí plnit povinnosti dané těmito předpisy. V případě zanedbání povinností nebo jejich neúplného plnění může být subjekt sankcionován.

Klientům nabízíme zpracovávání ucelené provozní dokumentace z oblasti životního prostředí, získání potřebných souhlasů a povolení, zpracování podnikových směrnic a dalších potřebných dokumentů. Při jednáních a kontrolách ze strany orgánů státní správy nabízíme zastupování klientů.

Služby nabízíme formou tzv. příkazní smlouvy, kdy Vaši společnost zastupujeme před orgány státní správy a plníme za Vás povinnosti vyplívající z platných právních předpisů nebo formou jednorázových akcí (objednávek).