Problematika ochrany ovzduší zahrnuje širokou oblast, ve které je náročné se zorientovat.  Pouhé určení, zda klient provozuje či neprovozuje vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, není jednoduché.  Našim zákazníkům nabízíme zajištění povinností dle zákona o ochraně ovzduší.    
Pro naše klienty zajišťujeme:

  • spolupráci při organizaci a kontrole plnění povinností vyplývajících z předpisů platných v oblasti ochrany ovzduší,
  • zpracování odborných posudků pro vyjmenované zdroje,
  • vyhotovení provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a poplatkového přiznání (hlášení o ovzduší) a odeslání prostřednictvím ISPOP
  • vyhotovení provozní evidence jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší,
  • zprostředkování měření emisí znečišťujících látek vnášených do ovzduší,
  • zastupování klienta při jednáních a kontrolách vedených orgány státní správy.