Problematika závažných havárií je řešena stejnojmenným zákonem – o prevenci závažných havárií. Tento zákon stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná látka nebo chemický přípravek. Cílem je snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek.

Provozovatel objektu, v němž je jedna nebo více nebezpečných látek je povinen zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Na základě tohoto seznamu je provozovatel povinen navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny a toto protokolárně zaznamenat.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • zpracování protokolu o nezařazení do skupiny A nebo B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění,
  • zastupování klienta při jednáních a kontrolách s orgány státní správy.