ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Stanovuje a třídí nebezpečné látky a předměty dle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a předepisuje používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů.

Zákazníkům nabízíme bezpečnostního poradce na základě osvědčení Ministerstva dopravy ČR. Každá společnost, jejíž pracovní činnost zahrnuje přepravu nebezpečných věcí nebo manipulaci s nebezpečnými věcmi, jako jsou plnění, balení, nakládka a vykládka, má povinnost stanovit svého bezpečnostního poradce ADR.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • činnost bezpečnostního poradce ADR (=Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
  • písemné pokyny ADR,
  • kontrolní postupy pro řidiče
  • zpracování výroční zprávy pro vedení podniku na základě dodaných podkladů,
  • školení ADR.