Smyslem procesu EIA (Environmental Impact Assessment) je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit  vlivy posuzovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem je zmírnit nepříznivé vlivy realizace záměrů na životní prostředí. Proces EIA má probíhat vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací.

Pro naše klienty zajišťujeme:

  • posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle platné legislativy
  • zpracování  oznámení, dokumentace a posudků EIA autorizovanou osobou,
  • projednání záměru s dotčenými orgány.