Nabízíme odvoz a odstranění všech odpadů, a to jak kategorie ostatní (např. papír, plast, stavební odpady), tak odpadů nebezpečných (barvy, oleje, odpadní rozpouštědla, sorbent a další). Odvozy jsou realizovány pomocí vlastních dopravních prostředků. Vozidla (vozový park) splňují podmínky ADR pro přepravu nebezpečných věcí (odpadů).

Na výzvu zákazníka přijedeme na požadované místo, kde odpad naložíme a odvezeme. Některé druhy odpadu jsou vhodné k materiálovému využití, recyklaci apod. V případě, že odpad nesplňuje požadavky na využití, je ekologicky odstraněn.